Ironka

Ironka z Chocně

Ironka je mouratá dospělá kočička, která se toulala se v okolí restaurace, kde se i snažila schovávat svoje koťátko. Majitelům restaurace ale překážela. Kočičku i s kotětem se podařilo odchytit a dostala se k nám. Ironka se o koťátko vzorně starala a malý kocourek později našel nový domov. Ironka byla ale stále dost bojácná, až nyní se začíná mazlit, a proto i ona bude hledat nový domov. Moc by si přála konzervy Ontario.

Dárek 715 Kč check
Má v misce 450 Kč

Kočce Přispěli

Dárek

  • Patrik V. 715 Kč

Miska

  • Zdeňka S. 100 Kč
  • Lucie Kučerová 300 Kč
  • Magda Uxova 50 Kč

Více o organizaci

Adresa

Orlické nábřeží 1191, 565 01 Choceň

Číslo účtu

115-8166190277/0100

Variabilní symbol kočky

113029595