Zahrada v centru Liberce

Zahrada v centru Liberce Šance zvířatům, z.s.

12 koček. Na podzim roku 2018 si naše dobrovolnice všimla kousek od svého bydliště zarostlé zahrady, ve které se pohybovala spousta koťátek. Když zazvonila
na dům, ke které oplocená zahrada patřila, dozvěděla se, že zde bydlí osamocený starý pán, ke kterému se na jaře toho roku přitoulala kočička. Pán o koťátkách věděl, ale nenechala se pohladit, na rozdíl od jejich
maminky, takže je více neregistroval. Po domluvě s pánem nechala dobrovolnice  kočičí maminku Micinku ještě na podzim kastrovat a kastraci koťátek domluvila s útulkem na brzké jaro. Zároveň zde
vytvořila pod plotem krmné místečko. Všech šest koťátek zimu přežilo a v únoru 2019 byli kastrováni. Na jaře 2019 se zde objevily další plaché odrostlé kočičky. Začalo si jich všímat víc lidí z okolí a díky písemným
vzkazům u krmného místa se tak propojily čtyři krmičky, které poté odchytly pomocí sklopců další bezprizorní kočičky na kastraci. V současné době je krmné místo každodenně kontrolováno a zásobováno jídlem pro kočičky. Pohybuje se zde nyní cca 10-12 kastrovaných kočiček. Pánova
velká zahrada jim skýtá velké množství úkrytů v podobě několika kůlen a
dřevníků, pozemek je chráněn plotem, v jehož rohu jsou misky krmičkám
přístupné díky zvednutému pletivu. Pán je vděčný za to, že se mu na
zahradě kočičky dále nekontrolovatelně nemnoží a ochotně hlídal umístěné
sklopce při odchytu plachých kočiček. Krmičky bydlí v blízkosti místa a
tak ho mohou často kontrolovat.

Vybraná částka od dárců:
3 000 Kč

Na místo přispěli

  • Eva 200 Kč
  • Jana 150 Kč
  • Radmila Žitná 300 Kč
  • Zuzana 250 Kč
  • Anonymní dárce 150 Kč
  • Fluffy 500 Kč
  • Anonymní dárce 250 Kč
  • Jitka Vaňátková 400 Kč
  • Zuzana 700 Kč
  • MM 100 Kč

Více o útulku

Název

Šance zvířatům, z.s.

Adresa

Barandov 256, 463 31 Chrastava

Číslo účtu

2500383983/2010

Variabilní symbol krmného místa

290000215