Zahrada v centru Liberce

Zahrada v centru Liberce Šance zvířatům, z.s.

12 koček. Na podzim roku 2018 si naše dobrovolnice všimla kousek od svého bydliště zarostlé zahrady, ve které se pohybovala spousta koťátek. Když zazvonila
na dům, ke které oplocená zahrada patřila, dozvěděla se, že zde bydlí osamocený starý pán, ke kterému se na jaře toho roku přitoulala kočička. Pán o koťátkách věděl, ale nenechala se pohladit, na rozdíl od jejich
maminky, takže je více neregistroval. Po domluvě s pánem nechala dobrovolnice  kočičí maminku Micinku ještě na podzim kastrovat a kastraci koťátek domluvila s útulkem na brzké jaro. Zároveň zde
vytvořila pod plotem krmné místečko. Všech šest koťátek zimu přežilo a v únoru 2019 byli kastrováni. Na jaře 2019 se zde objevily další plaché odrostlé kočičky. Začalo si jich všímat víc lidí z okolí a díky písemným
vzkazům u krmného místa se tak propojily čtyři krmičky, které poté odchytly pomocí sklopců další bezprizorní kočičky na kastraci. V současné době je krmné místo každodenně kontrolováno a zásobováno jídlem pro kočičky. Pohybuje se zde nyní cca 10-12 kastrovaných kočiček. Pánova
velká zahrada jim skýtá velké množství úkrytů v podobě několika kůlen a
dřevníků, pozemek je chráněn plotem, v jehož rohu jsou misky krmičkám
přístupné díky zvednutému pletivu. Pán je vděčný za to, že se mu na
zahradě kočičky dále nekontrolovatelně nemnoží a ochotně hlídal umístěné
sklopce při odchytu plachých kočiček. Krmičky bydlí v blízkosti místa a
tak ho mohou často kontrolovat.

Vybraná částka od dárců:
3 000 Kč

Na místo přispěli

 • Jakub Čermák 150 Kč
 • Pavlína Baldová 150 Kč
 • HELENA BORSKÁ 100 Kč
 • Anonymní dárce 500 Kč
 • Tereza a Michal Kenížovi 200 Kč
 • Michael Polák 100 Kč
 • Petra Nečasová 200 Kč
 • Pavla 100 Kč
 • Romana Primusová 200 Kč
 • Jana Gärtnerová 300 Kč
 • Anonymní dárce 200 Kč
 • Monika Janečková 200 Kč
 • Jitka Vaňátková 300 Kč
 • Dušan Vaněk 300 Kč

Více o útulku

Název

Šance zvířatům, z.s.

Adresa

Barandov 256, 463 31 Chrastava

Číslo účtu

2500383983/2010

Variabilní symbol krmného místa

290000055