Ozonový generátor pro dezinfekci prostor

Ozonový generátor pro dezinfekci prostor Spolek na ochranu zvířat Dobříšsko z.s.

Milí přátelé, rádi bychom pro naše prostory pořídili ozonový generátor, který slouží k dezinfekci a sanaci, kdy účinně bojuje proti škodlivým organizmům jako jsou bakterie, plísně a viry. Dezinfekce ozonem má proto velmi pozitivní vliv na zdravé prostředí. Ozón je forma tříatomového kyslíku O3, který vzniká elektrickým výbojem. Tento reaktivní tříatomový kyslík rychle reaguje s bakteriemi, plísněmi a viry, které okamžitě usmrcuje. Během této reakce dochází k dezinfekci a prokysličení prostor. Vzhledem ke skutečnosti, že našimi prostory prochází kočičky z různých míst, je třeba tyto prostory udržovat stále čisté, prosté bakterií, plísní a virů. K tomuto účelu je ozonový generátor velmi prospěšný. Děkujeme vám, že nám s nákupem ozonového generátoru pomůžete.    

Již vybráno 750 Kč
Celková cena 3 900 Kč
Přispět na projekt

Na projekt přispěli

  • Ludmila Kančeva 350 Kč
  • Jitka Tomanová 400 Kč

Více o útulku

Název

Spolek na ochranu zvířat Dobříšsko z.s.

Adresa

Dobříš

Číslo účtu

2301320170/2010

Variabilní symbol projektu

555001123