Pomoc pro kočičí kolonii

Pomoc pro kočičí kolonii Tlapro z.s.

Odchytáváme a kastrujeme velkou kočičí kolonii a potřebovali bychom odchytovou vrhací síť. Některé kočičky totiž, se zvyšujícím se počtem odchytů, nechtějí moc spolupracovat a chodit do sklopce a myslíme si, že síť by na ně mohla fungovat :)

O co se jedná?
Koncem ledna 2022 jsme byli osloveni s prosbou o řešení situace opuštěných koček v areálu gynekologicko-porodnické kliniky Apolinář, kde se vyskytuje kolonie asi 40 koček. Začátkem dubna jsme obdrželi souhlas k realizaci odchytů a kastrací a mohli jsme začít.
Co se nám povedlo stihnout a jakou pomoc jsme poskytli kočičkám za rok 2022 vidíte na úvodním obrázku :)

A jak vlastně probíhají odchyty?
Všechny odchyty koček jsou realizovány osobou na to způsobilou, tzn. je vlastníkem „Povolení pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat“.
Před samotným odchytem probíhá zákaz krmení koček (24 hodin předem) a to z důvodu, aby byla větší šance kočky „přilákat“. K tomu se používá voňavé maso nebo kapsička. O plánovaném odchytu informuje v lokalitě odpovědná osoba, a to formou letáčků na všech místech, kde se kočky vyskytují. Je nesmírně důležité dbát instrukcí ohledně zákazu krmení před plánovaným odchytem koček. Sytá kočka do sklopce nevleze a celý odchyt by tak přišel nazmar.
U každého chyceného zvířete je potřeba zkontrolovat, zda již není kastrováno, jestli se nejedná o březí anebo kojící kočku a zda se nejedná o koťátko.
Při samotném odchytu se kočkám nic nestane, jsou neprodleně bezpečně přesunuty způsobilou osobou do přepravky a uloženy tak, aby byla kočka v klidu a prožila co nejmenší stres.
Po ukončení odchytu jsou všechny kočky v areálu nakrmeny pořádnou porcí masa i granulek :).

Vybraná částka od dárců:
4 250 Kč

Na projekt přispěli

  • Anonymní dárce 200 Kč
  • Anonymní dárce 500 Kč
  • Alchimonda 250 Kč
  • Anonymní dárce 200 Kč
  • Pavel Hrozek 500 Kč
  • Anonymní dárce 300 Kč
  • Ivana Teichmannová 300 Kč
  • Eva Peskova 2 000 Kč

Více o útulku

Název

Tlapro z.s.

Adresa

Háje

Číslo účtu

2602014740/2010

Variabilní symbol projektu

1003001255