POMOC S ÚHRADOU OČKOVÁNÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE

POMOC S ÚHRADOU OČKOVÁNÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE Navždy s láskou tlapičkám, z.s.

V současné době potřebujeme přeočkovat 36 našich kočiček a několika z nich udělat ještě pár vyšetření a krevní testy. Čeká nás opětovný nákup antiparazitik a odčervovacích tablet. Nově přijímané kočičky je nutno podrobit vstupní veterinární prohlídce včetně testů. To vše pro nás znamená nemalé částky, které velmi vyčerpávají rozpočet na běžný provoz spolku a krmivo, proto bychom vás rádi požádali o pomoc s částečnou úhradou těchto nutných výdajů. Za všechny kočičky moc děkujeme.

Již vybráno 3 000 Kč
Celková cena 12 000 Kč
Přispět na projekt

Na projekt přispěli

  • Lenka Nehillová 500 Kč
  • Martina Benediktová 350 Kč
  • Jana Čejková 300 Kč
  • Jana Čejková 300 Kč
  • Sýsa 150 Kč
  • Jana Kubíková 200 Kč
  • Jan Krajdl 1 000 Kč
  • Anonymní dárce 200 Kč

Více o útulku

Název

Navždy s láskou tlapičkám, z.s.

Adresa

Mnichov 14

Číslo účtu

2101984554 / 2010

Variabilní symbol projektu

116001380