Voliéra pro kočky

Voliéra pro kočky Cool Critters z.s.

Díky laskavosti dárců jsme mohli pořídit voliéru pro kočičky, kterou teď hojně využívá především inkontitnentní Promise. Je pro nás obrovskou pomocí. 

Chtěli bychom pořídit ještě jednu, protože by nám ohromně ulehčila seznamování nově příchozích kočiček s našimi starousedlíky. Rádi bychom voliéru měli v kočičím pokoji, aby nováčci, samozřejmě až poté, co projdou karanténou, mohli nějakou dobu bezpečně pobývat mezi svými novými spolubydlícími a nedocházelo ke zbytečným konfliktům.

Předem všem dárcům moc děkujeme.

Již vybráno 500 Kč
Celková cena 7 200 Kč
Přispět na projekt

Na projekt přispěli

  • Naty 500 Kč

Více o organizaci

Název

Cool Critters z.s.

Adresa

Kadlín

Číslo účtu

2201832152 / 2010

Variabilní symbol projektu

700001718