Infúzní pumpa pro Destiny Paws

Infúzní pumpa pro Destiny Paws Destiny Paws

Drazí přátelé, rádi bychom vás poprosili o pomoc s pořízením, pro nás velmi důležité, infúzní pumpy. Postihla nás všemi obávaná panleukopénie a musely jsme dát na hospitaliazci najednou 12 koťat. Zcela jsme zaplnili hospit "naší" veterinární kliniky a dvě koťátka musela na jinou veterinu, než se uvolní místo. Již máme nastavenou nějakou spolupráci a informovanost v případě nutnosti krevních dárců a dalších velmi důležitých opatření, aby se co nejvíce zvýšila šance na přežití této nemoci. Panleukopénie se objevuje každý rok a z obavy opakování podobné situace bychom potřebovali jednu pumpu pro nás. Velice všem děkujeme za podporu a přejeme klidné svátky.

Již vybráno 2 441 Kč
Celková cena 19 841 Kč
Přispět na projekt

Na projekt přispěli

  • Štěpánka Šindelářová 1 111 Kč
  • Zuzana Vyleťalová 200 Kč
  • Lucie Váchová 200 Kč
  • Klára Křivská 330 Kč
  • Brožová Jarmila 200 Kč
  • Veronika Slezáková 200 Kč
  • Lucie 200 Kč

Více o útulku

Název

Destiny Paws

Adresa

Praha 4

Číslo účtu

2500405636/2010

Variabilní symbol projektu

1406000315