Vakcinace a kastrace koček

Vakcinace a kastrace koček Kočky Dobříšsko

Milí přátelé,  
rádi bychom se na vás obrátili s prosbou o pomoc s úhradou nákladů na vakcinaci koček a koťat v naší péči a na kastraci dospělých koček v naší péči i těch, které se vrací do původních lokalit. V okolí Dobříše je mnoho nalezených koťat a dospělé kočky jsou zpravidla nekastrované. Snažíme se pomoci odchycením koťat i dospělých koček. Koťata vakcinujeme a poté nabízíme k adopci hodným lidem. Dospělé kočky kastrujeme a pokud se nemohou vrátit do původní lokality, tak je také vakcinujeme a nabízíme k adopci. Koťat i koček je nyní v létě hodně. Rádi bychom jim pomohli a proto vás prosíme o finanční přispění. Děkujeme vám, že nám finančně pomáháte a tím pomáháte zamezit dalšímu rození nechtěných koťat a zároveň společně s námi připravujete kočičky v naší péči do adopce. Jste báječní!   

Již vybráno 3 750 Kč
Celková cena 10 000 Kč
Přispět na projekt

Na projekt přispěli

  • Sobotková 200 Kč
  • Marek Kubín 500 Kč
  • Lucie Šindelářová 100 Kč
  • Jitka Mačáková 200 Kč
  • Anonymní dárce 150 Kč
  • Tereza Skácelíková 200 Kč
  • olga vildová 100 Kč
  • Saša J. 1 000 Kč
  • lucie masopustová 1 000 Kč
  • Anonymní dárce 300 Kč

Více o útulku

Název

Kočky Dobříšsko

Adresa

Dobříš

Číslo účtu

2301320170/2010

Variabilní symbol projektu

555000443